Kopfbereich

navigare suplimentară

Logo

Sunteţi aici:

Cum cercetează şi dezvoltă AOP Orphan?


De la idee la medicament

În domeniul cercetării medicale, AOP Orphan se ocupă de proiecte într-o largă gamă a diverselor stadii de dezvoltare: de la studii clinice timpurii (faza I) şi studii multinaţionale de înregistrare care acoperă toţi pacienţii din Europa (faza a III-a III) la studii clinice efectuate cu medicamente înregistrate în scopul de a optimiza administrarea sau punerea medicamentelor la dispoziţia altor pacienţi.

O reţea mondială

AOP Orphan nu deţine propriile laboratoare, facilităţi de producţie sau clinice. În schimb, se bazează pe o reţea mondială de furnizorii profesionişti de servicii pentru implementarea proiectelor de cercetare. AOP Orphan este deţinătorul patentului unui ingredient farmaceutic activ, pe care îl sponsorizează în prezent în proiecte de cercetare pentru a obţine îndrumări şi concepte, pe care le va trece spre companii terţe.

O echipă de experţi foarte motivaţi

Echipa de cercetare de la AOP Orphan acoperă toate aspectele esenţiale ale unui proiect de cercetare: de la cercetarea preclinică, toxicologia, dezvoltarea farmaceutică, dezvoltarea clinică, afacerile de reglementare, managementul de calitate, farmacovigilenţa şi managementul de produs. Experţii din fiecare dintre aceste domenii specifice colaborează ca manageri de proiect şi lucrează cu furnizorii de servicii şi parteneri în implementarea proiectelor ambiţioase de dezvoltare.